Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

 • Je dient zelf zorg te dragen voor een geldig paspoort dat tot 6 maanden na terugkomst nog geldig is. Dit is een vereiste voor Egypte. Let op, kinderen moeten ook een eigen paspoort hebben. Een visum koop je bij aankomst in Egypte voor € 25,- Indien je de reis niet of niet geheel kunt maken wegens gemis van een document, komen alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor eigen rekening.
 • Je dient je op de hoogte te stellen van de voor de reis benodigde uitrusting en fysieke conditie. En-Joy Dolfijnreizen is op geen enkele manier verantwoordelijk indien je vanwege je fysieke of geestelijke conditie de reis voortijdig moet afbreken.
 • De reisbegeleiders van En-Joy Dolfijnreizen zijn gerechtigd van de aangegeven reisroute af te wijken, indien zij dit in het belang van de groep achten. Tevens zijn zij gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Ook als je vrijwillig besluit een reis te verlaten kun je geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.
 • En-Joy Dolfijnreizen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, vluchtwijzigingen en/of vertragingen rond elke wijze van vervoer.
 • Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade waarvoor aanspraak bestaat op een reisverzekering, welke geacht wordt door de reiziger afgesloten te zijn. Mocht de verzekering niet tot uitkering over gaan, terwijl En-Joy Dolfijnreizen aansprakelijk is voor de schade van de reiziger, dan kan de aansprakelijkheid van En-Joy Dolfijnreizen nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
 • Een aanspraak van enige deelnemer op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien En-Joy Dolfijnreizen hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
 • En-Joy Dolfijnreizen is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het zwemmen en snorkelen in de rode zee met alle daar voorkomende zee leven en koralen. En-Joy Dolfijnreizen  is nooit aansprakelijk voor schade tijdens vervoer, verblijf op de boot en de kleine motorboten. En-Joy  Dolfijnreizen is nooit aansprakelijk voor schade, als die het gevolg is van tekortkomingen van de reiziger zelf.
 • De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden niet indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van En-Joy Dolfijnreizen of haar leidinggevenden.
Vragen?
Neem contact met ons op

Contact

Data 2021:

 • 3-10 okt. Geannuleerd
 • 10-17 okt. Geannuleerd
 • 17-24 okt. Geannuleerd
 • 24-31 okt. Geannuleerd

Voorlopig worden er geen nieuwe reizen aangeboden.

Reis boeken

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van onze dolfijnreizen en workshops? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

Aanmelden