Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden En-Joy Dolfijnreizen

Reisovereenkomst Na aanmelding per post, telefoon of via internet ontvang je een bevestiging/factuur en een uitleg over onze betaalmethode.

Betaalmethode | STO-reisgarantie Je betaalt de reissom niet aan En-Joy Dolfijnreizen maar op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow beheert deze Stichting. De reissom die je op de rekening van deze Stichting betaalt, blijft van jou tot 1 dag na afloop van je vakantie en is voor En-Joy Dolfijnreizen niet bereikbaar. Ook in geval van financieel onvermogen van  En-Joy Dolfijnreizen kunnen schuldeisers niet bij jouw geld. Één dag na afloop van je vakantie maakt de Stichting de reissom over aan En-Joy Dolfijnreizen. De SDCE staat onder toezicht van de Nederlandse Bank.

Nadat je van En-Joy Dolfijnreizen een bevestiging/factuur hebt ontvangen, ontvang je van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging waarin je gevraagd wordt in te loggen op het beveiligde gedeelte van hun site. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van de restantreissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat het volledige bedrag voor vertrek op de rekening dient te staan van SDCE.
Indien En-Joy Dolfijnreizen in surseance van betaling komt of failliet gaat dan zal de SDCE je geld NIET overmaken op de rekening van En-Joy Dolfijnreizen maar overmaken op de rekening van de Stichting Take Over (STO). Indien je nog niet op reis bent zal de STO de betaalde reisgelden terug storten op je rekening. Ben je al onderweg dan zal STO er voor zorgen dat je of het rechtmatige deel van de reissom terug krijgt of dat je de reis kunt afmaken of dat je naar huis kunt terugkeren.

Ter aanvulling:

 • In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor je kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.
 • Eventuele klachten of claims over je reis, staan los van deze betaalmethode.
 • Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.
 • De STO is geen geschillencommissie.

Deze manier van betalen zal iets meer van je tijd en aandacht vragen. Wij vragen hiervoor je begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiële zekerheid bieden. Op deze manier kan dat. Zo nodig helpen we graag met het uitvoeren van deze manier van betalen.

www.sto-reisgarantie.nl

www.certo-escrow.com

www.vvkr.nl

Wijziging door En-Joy Dolfijnreizen
Het kan voorkomen dat tijdens een reisseizoen door onvoorziene omstandigheden kleine aanpassingen gedaan dienen te worden aan het reisprogramma. En-Joy Dolfijnreizen zal je dan op de hoogte stellen van de veranderingen. Mocht het karakter van de reis door deze wijzigingen dusdanig veranderd zijn en wens je daardoor af te zien van de reis, dan heb je het recht de reis kosteloos te annuleren.

Groepsgrootte Mocht het minimum aantal deelnemers van 10 personen voor een dolfijnreis niet gehaald worden, dan heeft En-Joy Dolfijnreizen de mogelijkheid om deze reis schriftelijk of mondeling te annuleren. Ook het uiteindelijk niet verkrijgen van de benodigde vliegtickets, kan leiden tot het annuleren van de reis. En-Joy Dolfijnreizen verplicht zich dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee weken voor vertrek aan de deelnemers mee te delen. Je krijgt dan het volledige reisbedrag terug.
En-Joy Dolfijnreizen behoudt zich het recht bij uitval door ziekte of anderszins van de oorspronkelijke reisleider(s), een andere reisleider in te zetten voor de reis. Een wijziging van reisleiding is geen geldige reden tot kosteloze annulering door een deelnemer.

Lichamelijke/geestelijke gezondheid
Het is belangrijk voor ons om op de hoogte te zijn van evt. fysieke of geestelijke beperkingen.
In principe zijn deelnemers met een lichte fysieke/geestelijke beperking welkom op de reis, maar er vindt altijd een gesprek plaats om een inschatting te maken of de reis haalbaar is.
De beslissing ligt bij de reisorganisatie.

Alcohol aan boord
Er wordt geen alcohol geschonken aan boord.
We verblijven in een gebied met hoge frequenties.
Uit respect voor de dolfijnen waarmee we in interactie zijn, zijn onze reizen alcohol vrij.

Vragen?
Neem contact met ons op

Contact

Data 2020:

 • 26 april – 3 mei: nog 3 plaatsen
 • 3-10 mei: nog 2 plaatsen
 • 10-17 mei (vrouwenreis) nog 9 plaatsen
 • 17-24 mei nog 7 plaatsen
 • 21-28 juni (Rebalancers)
 • 4-11 okt.
 • 11-18 okt.
 • 18-25 okt.
 • 25 okt. – 1 nov. (voor mensen met Down syndroom)

 

Reis boeken

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van onze dolfijnreizen en workshops? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

Aanmelden